16.12.06
Ένα κείμενο για τον N.Ago που μου ζήτησε να γράψω σχετικά...